بلاکچین

کتاب بلاکچین؛ آشنایی با مفاهیم بنیادی اولین کتاب در حوزه فناوری بلاکچین در ایران می باشد که منبعی ساده و بسیار مناسب برای درک مفاهیم اساسی بلاکچین به شمار می آید…


کتاب زیر و بم ارزهای دیجیتال

 آراد-رسولی


ناموجود