بخشی از کتاب


گزیده ای از کتاب اثر مرکب : بعد از ظهر زمان حساب و کتاب است. یعنی باید همه قبض ها، پرداخت های کارت اعتباری و پرداخت های نقدی پرداخت شوند. همه چیز باید با یکدیگر جمع شوند وگرنه مشکلات بزرگی ظاهر می شوند! مهم است که عملکرد روزانه خود را نیز حساب کنید. در مقایسه با برنامه روزانه خود، چقدر خوب کار کردید؟ باید چه کاری برای برنامه فردا انجام شود؟ برمبنای چیزی که امروز دیدید، باید چه موارد دیگری اضافه شوند؟ چه چیزهایی دیگر مهم نیستند و باید حذف شوند؟ به علاوه، من ترجیح می دهم هر ایده یا چیز جالبی که در طول روز به ذهنم می رسد را به دفترم اضافه کنم تا به حال بیش از 40 دفتر از ایده ها، افکار و استراتژی های جالب جمع آوری کردم...

ناموجود