خلاصه:

جلسه اول بازار های جهانی و جلسه دوم وبینار

لینک جلسه به صورت زیر است

برای دیدن ادامه مطلب نیاز به ورود دارید، برای ورود کلیک کنید: ناحیه کاربری