آتی خود را با آتی بساز

آموزش معامله با ریسک نزدیک به صفر ، یاد دادن استراتژی های آربیتراژ، امکان قرار گرفتن در دو طرف خرید و فروش * این یک دوره معمولی نیس
800,000 تومان

آتی خود را با آتی بساز

تومان800,000تومان

  • آموزش معامله با ریسک نزدیک به صفر ، یاد دادن استراتژی های آربیتراژ، امکان قرار گرفتن در دو طرف خرید و فروش * این یک دوره معمولی نیس
خرید

فروشگاه کتاب

جدیدترین کتاب ها